Bergenstestkurs

Kurset passer først og fremst for deg som skal ta Bergenstesten, men også for deg som ønsker å fortsette med norsk etter kurs på Høyere nivå (ferdig med Her på berget). Minstekrav til forkunnskaper er nivå B1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

På kurset jobber vi målrettet med lytte- og leseforståelse, grammatikk og referat- og stilskriving. I tillegg til å gjennomgå tidligere eksamener, bruker vi ulike oppgaver som er laget spesielt for dette nivået. Gjennom hele kurset vil du få personlig tilbakemelding fra læreren. Kursmateriell deles ut.

DAGKURS
Kursperiode
24., 27. og 31. august, 3., 7., 10., 17., 21., 23. (12.30 - 15.30) og 24. september, 5., 8., 12. og 15. oktober 
Tidspunkt
mandager og torsdager, 9.00 - 12.00
Antall timer
42 timer til sammen
Pris
4830,-
Meld deg på