MedNorwegian

MedNorwegian passer for utenlandsk helsepersonell som ønsker å lære mest mulig helserelatert vokabular parallelt med vanlig norsk. På dette kurset fokuserer vi på å utvikle kommunikative ferdigheter i helse- og medisinske emner fra dag én.

MedNorwegian er delt i tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå. På begynnernivå øver vi på uttale, bruker helsefaglige uttrykk i dialoger og rollespill parallelt med å lære grammatikk og det du ellers trenger i hverdagen. På mellomnivå øver vi på samtaler med pasienter, lærer mer grammatikk og arbeider med tekster som er relevante for utenlandsk helsepersonell. På høyere nivå gjennomgår vi muntlige og skriftlige rapporter fra morgenmøter, samtaler med pasienter og lover som gjelder det norske helsevesenet. Kursene er intensive, og kursdeltakerne leverer oppgaver hver uke. Begynner2 og Mellom2 avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve som kvalifiserer for å fortsette på neste kurs.

På begynnernivå bruker vi læreboken På vei av Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald (3. utgave, tekst- og arbeidsbok). På mellomnivå bruker vi Grunnbok i helsenorsk (tekst-og arbeidsbok) av Else Ryen og Lasse Morten Johannesen. På høyere nivå bruker vi Helsenorsk (tekst- og arbeidsbok) av Else Ryen og Lasse Morten Johannesen. Lærebøkene er ikke inkludert i kursprisen. Bøkene kan kjøpes i større bokhandler. I tillegg benyttes det tilleggsmateriell med vokabular og uttrykk som brukes i helsefaglige miljøer.

Begynner- og mellomnivå forutsetter gode engelskkunnskaper.