Kveldskurs

Nivået er delt i tre kurs: Mellom1, Mellom2 og Mellom3

Vi bruker læreboken Stein på stein, 4. utgave, og du trenger både tekst- og arbeidsbok. Læreboken er ikke inkludert i kursprisen. Boken kan kjøpes i større bokhandler.

Alle kursene forutsetter gode engelskkunnskaper. Mellom1 krever forkunnskaper tilsvarende A1 og A2 i Det felles europeiske rammeverket for språk. På Mellom1 blir kapittel 1-4 i Stein på stein gjennomgått. På Mellom2 jobber vi med kapittel 5-9 i Stein på stein, og på Mellom3 med kapittel 10-14.

En vanlig undervisningsøkt er 180 minutter, inkludert en 15 minutters pause.