Grammatikkurs

På dette kurset repeterer vi grammatikk gjennomgått på Høyere nivå og lærer om mer avansert språkstruktur og praktisk språkbruk. Du gjør oppgaver om for eksempel riktig bruk av tempusformer, ordlaging og ordstilling i setninger. Dessuten fokuseres det på preposisjoner og idiomatiske uttrykk. For å kunne bruke grammatikken i praksis, øver du deg også på tekstskriving på kurset. Læreren bestemmer i samarbeid med kursdeltakerne hvilke typer tekster de skal skrive. Grammatikkurset forbereder til Bergenstesten.

Til dette kurset trenger du en god grammatikkbok. Annet kursmateriell blir delt ut.

En vanlig undervisningsøkt er 180 minutter, inkludert en 15 minutters pause.


DAGKURS
Kursperiode
28. november - 14. desember
Tidspunkt
mandager og onsdager, 9.00 - 12.00
Antall timer
6 kursdager * 3 timer per kursdag = 18 timer
Pris
2700,-
Meld deg på

DAGKURS
Kursperiode31. januar, 7., 14. og 28. februar, 7., 14., 21. og 28. mars
Tidspunkttirsdager, 12.30 - 15.30
Antall timer8 kursdager * 3 timer per kursdag = 24 timer
Pris3600,-
Meld deg på